מאגרי מים

מהם מאגרי מים ומהו ייעודם? איזה סוגי מאגרים קיימים ומה חשוב לדעת על אופן תחזוקתם? על כך ועוד בשורות שלפניכם.

מאגר מים הוא למעשה מיכל מים המיוצר מחומרי גלם שונים כגון: פיברגלס, נירוסטה, פח מגולוון, פלסטיק, בטון ועוד. מיכלים אלו מיועדים לצרכי הצבתם על גבי מבני ציבור, מבנים תעשייתיים, מגדלי משרדים ומגורים והם כוללים שני סוגי מאגרים עיקריים: האחד, משמש כמיכל מאגר מים לכיבוי אש, והשני משמש כמיכל מאגר מים להזרמת לחץ מים גבוה לדירות/משרדים בקומות הגבוהות של מגדלי מגורים ו/או משרדים.

מאגר מים לכיבוי אש

מאגרי מים לצרכי כיבוי אש הינם מאגרים המיועדים לצרכי הזרמת מים למערכות כיבוי אש המותקנות במבני ציבור, מגדלי משרדים, מגדלי מגורים ומבנים תעשייתיים ומתחמים מסחריים. מאגרים אלו חייבים לעמוד בתקנים השונים הנקבעים על ידי מכון התקנים הישראלי (תקן 1956) ובהתאם לדרישות בטיחות האש. מאגרים אלו מכילים החל מ-15 מטר עקוב של מים ועד אלפי מ"ק בהתאם לנפח המיכל וגודלו ובהתאם לדרישות התקן והחוק בהתייחס לכל מבנה ומבנה באופן פרטני.

מתקני אגירת מים

מתקנים אלו מוקמים לצרכי אספקת מים לאזורים מאוכלסים קטנים, לרבות, יישובים ושכונות מגורים חדשות הממוקמות בערים גדולות ו/או יישובים קטנים בהם לא הושלמו עבודות התשתית לצרכי אספקת מקורות מים ממערכות המים הראשיות ביישוב. מתקני אגירה אלו נבנים ברוב המקרים באמצעות חפירת בריכות אגירה ודיפונם נעשה באמצעות חומרי איטום ייעודיים בדומה לפעולת איטום בריכות שחייה.

מאגר מים בבניין רב קומות

מאגר מים למבנים רבי קומות הם למעשה מיכלי מים המיועדים לצרכי הזרמת מי שתייה בלחץ גבוה לדירות הממוקמות בקומות הגבוהות. מאגרים אלו מוקמים מכיוון שלחץ המים המסופק לדירות בקומות הגבוהות (ממערכת המים הראשית אליה מחובר המבנה) הינו נמוך והוא איננו מאפשר שימוש מיטבי במים. מאגרים אלו מחוברים למקורות מים עירוניים והתקנתם הינה באחריות הרשות המקומית שבשטחה הוקם המבנה. יחד עם זאת, מיום אכלוס המבנה, תחזוקת המאגר הינה באחריות הדיירים במבנה בלבד.

תחזוקת מאגרי מים – מה חשוב לדעת ?

על פי תקנות בריאות העם של משרד הבריאות, מאגרי מים המשמשים כמאגרי מי שתייה במבנים רבי קומות, חייבים להיות מטופלים אחת לשנה על ידי אנשי מקצוע המוסמכים מטעם המשרד לצורך כך. הטיפול השנתי מחייב: ריקון מי המאגר, ניקוי וחיטוי מאגר המים, מילוי המאגר ונטילת דגימת מים לצרכי בדיקת מעבדה, כאשר ממצאי הבדיקה חייבים לעבור לידי רשות המים המקומית.

אנחנו בחברת עידו טכנולוגיות ומערכות מים מחזיקים בהסמכה ייעודית מטעם משרד הבריאות לצרכי תחזוקת מאגרי מים, ולרשותנו, הידע, הניסיון ומערכות הציוד הנדרשות לצרכי ביצוע עבודות שונות לצרכי תחזוקת המאגרים, לרבות, ריקון מי המאגר באמצעות משאבות ייעודיות, ביצוע עבודות תחזוקה ואיטום בגוף המאגר, ניקוי המאגר וסביבתו, חיטוי מאגרי מי שתייה באמצעות חומרי חיטוי ייעודיים, מילוי המאגר ונטילת דגימת מים לצרכי בדיקות מעבדה. כמו כן, אנו מתמחים בתכנון מאגרי מים וביצוע עבודות תכנון והקמה של חדרי משאבות כיבוי אש.