dudi

זרימה חוזרת

אנחנו בחברת דודי מערכות ומשאבות בע״מ, עוסקים בייבוא, שיווק, התקנה ותחזוקה שוטפת של משאבות לתעשייה, לחקלאות, לבתי עסק ולמבני מגורים.

בדיקות מז"חים

אנחנו בחברת דודי מערכות ומשאבות בע״מ, עוסקים ומתמחים בייבוא, שיווק, התקנה ותחזוקה שוטפת של משאבות לתעשייה, לחקלאות, לבתי עסק ולמבני מגורים.

זרימה חוזרת

הזרימה החוזרת של מים מזוהמים

חזרת המים המזוהמים אל מערכת מי השתייה מסכנת חיים והיא מחייבת התקנה של אביזרים מונעי זרימה חוזרת.

אביזרים אלו חייבים להיות מאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי ומשרד הבריאות והתקנתם חייבת להיעשות אך ורק על ידי מתקינים אשר הוסמכו לכך על ידי משרד הבריאות.

זרימה חוזרת – כיצד היא נוצרת?

איכות מי השתייה במקורות המים וברשתות לאספקת מים בישראל נבדקת באופן סדיר על ידי הרשויות והגורמים הרלוונטיים.

יחד עם זאת, איכות מי השתייה המגיעה ממקורות המים השונים עלולה להיפגע במקרים בהם מערכת המים הראשית משלבת בין מי שתייה לבין מים המכילים חומרים מזהמים ו/או רעילים, לרבות, מערכות מים להחדרת חומרי דישון לצרכי גינון, מערכות כיבוי אש, מערכות הסקה ומיזוג ועוד.

סכנה

במערכות אלו קיימת סכנה לזרימת מים מזוהמים אל תוך מערכת מי השתייה, כאשר כיוון זרימת המים הינו הפוך לכיוון הזרימה המתוכנן.

מקרים אלו מתרחשים מ- 2 סיבות עיקריות:

 1. לחץ נגדי גבוה בצנרת המים הביתית ביחס לרשת אספקת מי השתייה
 2. מצבי תת לחץ ברשת אספקת מי השתייה הגורמים למי השתייה לרדת מתחת ללחץ האטמוספרי

הפתרונות למניעת זיהום מי השתייה עקב הזרימה החוזרת כוללים:

 1. הפרדה מוחלטת בין מערכות מי שתייה לבין מערכות מים שאינן מיועדות לצרכי שתייה- ההפרדה מתאפשרת באמצעות "מרווח אוויר" בין צינור הזרמת המים לבין השימוש בהם.
 2. התקנה של אביזרים מונעי זרימה חוזרת (מז"חים) – התקנה זו חייבת להתבצע על פי חוק בכל אותם מקומות בהם לא מתאפשרת פעולת הפרדה באמצעות "מרווח אוויר".

התקנת אביזר מונע זרימה חוזרת –מי מחויב על פי חוק?

התקנתם של אביזרים מונעים לזרימה חוזרת חייבת להתבצע על פי חוק וזאת בהתאם לתקנות המופיעות בתקנות בריאות העם – התקנת מזחים (ה-תשנ"ב 1992). על פי תקנות החוק, כל בית מגורים (פרטי או משותף) מחויב בהתקנת אביזרים מונעי זרימה חוזרת. כמו כן, מחויבים בכך כלל העסקים העושים שימוש במערכות מים.

בין יתר סוגי העסקים המחויבים בכך תוכלו למצוא:

 • כל סוגי העסקים טעוני רישוי (מסעדות, מכבסות, מוסכים, אולמות וגני אירועים, בתי מלון ועוד)
 • מעבדות ומרכזים רפואיים
 • משקים חקלאיים בהם נעשה שימוש במערכת מים המשלבת בתוכה מתקן להחדרת חומרים שונים
 • לולים ורפתות
 • מפעלי מזון ומפעלי ייצור בהם מותקנים מערכות מים

זרימה חוזרת במערכות כיבוי אש

זרימה חוזרת של מים ממערכות כיבוי אש לצינורות מי השתייה עלולה להוביל להרעלת מים ולהתפרצותן של מחלות מסכנות חיים, ולכן, התקנת מזחים במערכות כיבוי אש חייבת להיעשות בהתאם להנחיות ולכללים המוסדרים בחוק ועל ידי מתקינים מוסמכים מטעם משרד הבריאות. ישנם שני סוגי מזחים עיקריים המותאמים למערכות כיבוי אש:

 1. חכ"כ- מזח חד כיווי פעול המיועד למערכות כיבוי אש בהן נעשה שימוש במקורות מים ארציים
 2. אל"מ- מזח בעל אזור לחץ מופחת המיועד למערכות כיבוי אש בהן נעשה שימוש במאגרי מים מקומיים ומשאבות ייעודיות להגברת לחץ המים.
גלילה לראש העמוד
התחל שיחה
צריכים עזרה?
לשאלות ותשובות אונליין מטכנאי
רוצים להתייעץ עם טכנאי? התחילו השיחה ואשמח לעזור!
התקשרו לייעוץצרו קשר דילוג לתוכן