dudi

מז"ח

אנחנו בחברת דודי מערכות ומשאבות בע״מ, עוסקים בייבוא, שיווק, התקנה ותחזוקה שוטפת של משאבות לתעשייה, לחקלאות, לבתי עסק ולמבני מגורים.

בדיקות מז"חים

אנחנו בחברת דודי מערכות ומשאבות בע״מ, עוסקים ומתמחים בייבוא, שיווק, התקנה ותחזוקה שוטפת של משאבות לתעשייה, לחקלאות, לבתי עסק ולמבני מגורים.

מז"ח - מניעת זרימת מים חוזרת

חדירת מים מזוהמים למערכת מי השתייה

חדירה זאת עלולה להוביל לתחלואה מסכנת חיים בקרב צרכני המים.

לפיכך, הדרישה להתקנת מכשירים מונעי זרימה חוזרת מוסדרת בחוק הישראלי באמצעות תקנות בריאות העם – התקנת מז"ח משנת 1992.

מכשירים מונעי זרימה חוזרת:

  • מז"ח (מונע זרימה חוזרת) בעל איזור לחץ מופחת
  • שוט"ק- שובר ריק טעון קפיץ
  • שובר ריק אטמוספרי
  • חכ"כ – שסתום חד כיווני כפול

חשוב לדעת: סוג המז"ח חייב להיות מותאם למערכת בה הוא מותקן והוא חייב להיות מאושר על ידי משרד הבריאות.

כמו כן, התקנתו חייבת להיעשות על ידי מתקין מקצועי אשר הוסמך לצורך העניין על ידי משרד הבריאות.

מוצרי מז"ח- כיצד הם פועלים?

מוצרי מז"ח נועדו למנוע זרימה חוזרת של מים מהמערכת בה הם מותקנים אל רשת אספקת המים הראשית.

פעולה זו מיושמת באמצעות שסתומים המצויים בגוף המוצר, כאשר השסתום נפתח לכיוון אחד וננעל לכיוון השני ולכן ברגע שמי השתייה עוברים דרך המז"ח הם אינם יכולים לחזור לרשת אספקת המים הראשית.

מי מחויב בהתקנת מז"ח?

תקנות בריאות העם – התקנת מזח (תשנ"ב 1992) מגדירות את כל המקרים בהם חלה חובה להתקנת מוצרי מז"ח, כאשר התקנת מזח מהווה גם תנאי הכרחי לצרכי קבלת טופס 4 לאכלוס בתים פרטיים ובתים משותפים ולצרכי קבלת רישיון להפעלת עסקים טעוני רישוי. 

עסקים בהם חובת התקנה של מז"ח

מכוני שטיפת רכב, מעבדות, תחנות דלק, מרכזים רפואיים (קופות חולים, בתי חולים וכו), בריכות שחייה, בתי מלון, רפתות, מפעלי ייצור, מסעדות, בתי קפה, מקוואות, אולמות וגני אירועים, מפעלי מזון, בתי אבות, מוסכים, צמיגיות, מכבסות, משקים חקלאיים ועוד.  

התקנת מז"ח בבתים פרטיים ובתים משותפים  

כמצוין לעיל, התקנת מזח הינה תנאי הכרחי לצרכי קבלת טופס 4 לאכלוס מבני מגורים ולכן כל מבנה מגורים בישראל (פרטי או משותף) מחויב בהתקנת מזח.

במבני מגורים משותפים, מקורות הזיהום האפשריים כוללים בין היתר את מערכות כיבוי האש ומערכות הדישון וההשקיה, כאשר האחריות להתקנת מזח מוטלת על ועד הבית לגבי מערכות כיבוי האש ומערכות הגינון וההשקיה המשותפות לכל הדיירים.

בדיקת מזח

בנוסף לכללים המוסדרים בחוק בכל הנוגע להתקנת מזחים, החוק מחייב גם ביצוע בדיקה תקופתית של מוצרי המז"ח השונים.

בדיקה זו חייבת להיעשות אחת לשנה על ידי בודק מקצועי אשר הוסמך לצורך העניין על ידי משרד הבריאות.

חשוב לדעת:

תקנות בריאות העם אוסרות על ספק המים לספק מים למבני מגורים ועסקים בהם לא הותקן מזח ו/או התקיימה בדיקה תקופתית במועדה.

כמו כן, אי התקנת מזחים במבנים המחויבים בכך על פי חוק, עלולה להוביל להטלת קנסות כספיים ואף לפתיחת הליכים משפטיים כנגד מפרי התקנות.

גלילה לראש העמוד
התחל שיחה
צריכים עזרה?
לשאלות ותשובות אונליין מטכנאי
רוצים להתייעץ עם טכנאי? התחילו השיחה ואשמח לעזור!
התקשרו לייעוץצרו קשר דילוג לתוכן