תחזוקה מקצועית של חדרי משאבות היא שירות הניתן על ידי חברת דודי מערכות ומשאבות מים. במסגרת זו נבדקות המשאבות, נבדקת פעולתן השוטפת והתקינה של המשאבות כולל הציוד הנלווה והחשמלי על ידי אנשי מקצוע מנוסים ואחראים. כמו כן נלקחות דגימות מים מהמאגרים באופן תקופתי כדי להבטיח איכות מים ופעילות תקינה ללא תקלות.

תחזוקה מונעת

משאבות הן מכונות הפועלות באופן שוטף המערב מים ומכניקה, ולכן מדי פעם עלולות לקרות תקלות אשר יפגעו בעבודתן. כדי להימנע מתקלות שיגרמו להשבתה בעת הצורך או למים שאינם איכותיים יש צורך לדאוג לבצע תחזוקת חדרי משאבות ברמת גן ובכל מקום בו הן מותקנות. הפעולות שיש לבצע הן תקופתיות ונעשות על ידי אנשי מקצוע המומחים בטיפול במכונות אלה ובעלי האישורים וההסמכות לטפל בטיהור מים.

שלב ראשון – בדיקת פעולת המשאבות

לצורך בדיקת המשאבות יש להפעיל אותן ולבדוק אם יש חדירה של עצמים למאגר המים אשר פוגמת בעבודת המשאבה. כמו כן נבדקים האטמים, הצנרת ואיזון הצירים.

שלב שני – בדיקת הברזים והזרמים וזיהוי התקלה

בבדיקה נמצא כי האטם המכני נפגע וגורם להפרעה בפעולת המשאבה. תחזוקת חדרי משאבות ברמת גן הכרחית למניעת השבתה של המשאבה וטיפול בליקויים המתגלים באופן שוטף.

שלב שלישי – החלטה על דרך הטיפול בתקלה

פריצת האטם המכני קרתה עקב שחיקה שנבעה מחדירת אבנים לתוך המשאבה. לצורך תיקון המשאבה יש צורך לרוקן את המאגר, להחליף את האטם הלקוי ולחבר את המשאבה מחדש.

שלב רביעי – חיבור המשאבה ומילוי מים

לאחר החלפת האטם אנו נחבר את המערכת לחשמל ולברזים, נמלא מים ונוודא שהמשאבה פועלת כשורה.

חטיבת משאבות מקצועית

חברת דודי מערכות ומשאבות מים נותנת מענה שוטף לצורך תחזוקת חדרי משאבות ברמת גן וברחבי הארץ בטיפול שנתי כדי למנוע שחיקה, חדירת עצמים והרס. משאבות המים מיועדות לצרכים שונים כמו הגברת לחץ מים בבניינים, הסקה, מטפי כיבוי אש, בריכות ועוד, ופעולתן התקינה חשובה לאיכות המים ולבריאות המשתמשים בהם. כדי לדאוג לציוד היקר והחשוב, פנו אלינו לצורך תחזוקת חדרי משאבות ברמת גן ונשמח לעמוד לשירותכם: 073-7826176