תחזוקת חדרי משאבות

ביצוע תחזוקת חדרי משאבות למבנים ומוסדות, ברשות החברה אנשי צוות מקצועיים המוסמכים על ידי משרד העבודה ומחזיקים בכל התעודות והאישורים לביצוע תחום זה. החברה מבצעת פרוייקטים אלו בהתאמה לת”י 1205 וה”לת  תכנון והקמת חדרי משאבות למערכות ספרינקלרים בהתאמה לת”י 1596 באישור מכון התקנים הישראלי.